Oferta dla firm

Dlaczego to robimy ?

Złotą zasadą „Corporate wellness”: pracownik najcenniejszym dobrem firmy” kieruje się coraz więcej korporacji oraz drobnych firm. Zgodnie z nią w pracowniku tkwi potencjał działalności firmy. Stale rosnące tempo życia, wymagania otoczenia, oraz rosnąca ilość bodźców z otaczającego nas środowiska, niewątpliwie działają stresogennie, dlatego też coraz trudniej radzimy sobie ze stresem. PRACODAWCO! Jeśli nie zapewnisz komfortu praca swoim pracownikom, to wykonywana praca nie będzie efektywna, a pracownik nie będzie lojalny wobec firmy i powierzonych obowiązków. Dobrostan i zadowolenie pracownika, powoduje zwiększenie motywacji, kreatywności i efektywności pracy, co prowadzi do rozwoju osobistego i zawodowego. Zmniejsza się jego absencja w pracy wywołanych chorobą i innymi czynnikami. Programy profilaktyki zdrowotnej są prężnie rozwijającym się trendem w firmach. Jest to jedno z dzieci dawno zapomnianych przepisów BHP, ale o odmiennym, rewolucyjnym podejściu, gdzie liczy się człowiek-pracownik – nie przepis, gdzie liczy się samokontrola – nie kontrolowanie. Stawiamy na całokształt życia, uważamy że każda podejmowana decyzja oddziałuje na te podejmowane w pozostałych sfery życia. W czasie szkoleń pomożemy przeanalizować podstawowe błędy popełniane w życiu zawodowym oraz prywatnym, pomożemy zorganizować stanowisko pracy, oraz nauczymy skutecznych technik relaksacji, wszystko dla wyższego komfortu życia i zadowolenia.


Zobacz też