Anatomia zdrowia

Regulamin wizyt

Regulamin wizyt i zabiegów w Anatomia Zdrowia Piotr Sztomber

 1. Regulamin korzystania z zabiegów w Anatomia Zdrowia Piotr Sztomber z siedzibą ul. Gdańska 74, 90-613 Łódź, PL, NIP: PL9522020130 ze stroną internetową www.anatomiazdrowia.pl, zwanego dalej jako „Anatomia Zdrowia” lub jako „Salon”.
 2. Klient w rozumieniu regulaminu to każda osoba korzystająca z usług Anatomii Zdrowia, lub też osoba przebywająca na terenie salonu, a mającą bezpośredni związek w wykonywaniem działalności przez salon.
 3. Zakupienie usługi w Salonie Anatomii Zdrowia jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem Anatomii Zdrowia i akceptacji jego warunków w całości oraz ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników.
 5. Na terenie Salonu odbywa się rejestracja obrazu przez zastosowaniem kamer przemysłowych, nie narusza ona prawa do prywatności, godności i innych dóbr osobistych, których nakaz poszanowania wynika z przepisu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016r

Przed zabiegiem:

 1. Posiadaj ze sobą dokument tożsamości. W przypadku wątpliwości i jego braku możemy odmówić wykonania usługi.
 2. Na umówiony zabieg w Salonie Anatomia Zdrowia należy przybyć minimum 10 minut  przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 3. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, zastrzegamy sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
 4. Czas trwania zabiegu określony w ofercie jest czasem przybliżonego czasu trwania usługi/zabiegu. Sam zabieg jak i składowe określone w ofercie mogą różnić się w zależności od reaktywności klienta na usługę/zabieg.
 5. W czas trwania zabiegu może być wliczony czas na przygotowanie klienta do zabiegu/oraz czas poza biegowy.
 6. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o jak najszybsze poinformowanie Salonu.
 7. Anatomia Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty/przeniesienia terminu, w wyniku zadziałania siły wyższej.
 8. W przypadku konieczność odwołania wizyty/przeniesienia terminu Anatomia Zdrowia nie będzie zobligowana do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej.
 9. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu/ usługi kierując się własnymi poglądami.
 10. W przypadku zachowań nieetycznych, niemoralnych propozycji wobec personelu w czasie wykonywania zabiegu Salon zastrzega sobie prawo do jego przerwania w dowolnym momencie, z konsekwencją zapłaty za wykonany pełny zabieg
 11. Salon zastrzega sobie w prawo do zmiany osoby wykonującej zabieg (w przypadku umawiania wizyt do konkretnej osoby), z przyczyn niezależnych, bez podawania przyczyny oraz informowania o zaistniałym fakcie.
 12. Informacje jak przygotować się do masażu dostępne na stronie anatomiazdrowia.pl.
 13. Salon Anatomii Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności wniesione na teren Salonu.
 14. Salon Anatomii Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na czas wykonywania zabiegów
 15. Na terenie Salonu zabronione jest:
  • palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
  • wnoszenie żywności i alkoholu ( w przypadku zabiegów grupowych istnieje możliwość – skorzystania z odpłatnego cateringu)
  • używanie telefonów komórkowych w strefie relaksu i gabinetach (poszanowanie strefy ciszy)
  • głośne i niestosowne zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych klientów.

Wizyty pakietowe

 1. Termin na wykorzystanie wizyt pakietowych obowiązuje do 6 miesięcy od momentu powstania stosunku zapłaty. W przypadku niewykorzystania wizyt uważa się je za odbyte.
 2. Salon zastrzega sobie prawo – jeśli uzna za zasadne – realizacji nieobytych wizyt, na odrębnych warunkach, wyłącznie za dopłatą wyrównawczą do pojedynczych zabiegów bez naliczania rabatu za pakiet, i/lub w przypadku zmiany ceny za dopłatą wyrównawczą do obecnie obowiązującego cennika.
 3. W przypadku wizyt pakietowych – zasadę obniżki nalicza się zgodnie z zasadą: pełna kwoty dla pierwszych wizyt, i rabat naliczany do ostatniej wizyty.
 4. Przełożenie zabiegów pakietowych
 • Do 24 godzin przed zabiegiem przełożenie możliwe jest bez dodatkowych opłat.
 • Przełożenie wizyty w dniu zabiegu możliwe jest za pokryciem poniesionych przez Salon strat.
 • W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez poinformowania wizytę uważa się je za odbytą.
 1. Możliwa jest tylko jedna zmiana terminu odbycia wizyty, w innym przypadku termin drugiej wizyty uważa się za termin nieodwołalny.
 2. W przypadku przełożenie wizyty przez klienta tuż przed zabiegiem salon zastrzega sobie prawo ograniczenia godzin wykorzystania.

 Wizyty niepełnoletnich:

 1. U osób poniżej 18 roku życia realizacja usług/zabiegów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu zgody (Pobierz załącznik) na wykonanie zabiegu przez opiekuna prawnego. Konieczne może być wykonanie zabiegu w obecności osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku nieposiadania zgody na wykonanie zabiegu Salon zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zabiegu. Anatomia Zdrowia nie będzie zobligowana do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej w przypadku niewykonania usługi. A jej przełożenie na inny termin może być związane do pokryciem poniesionych kosztów.

Przeciwskazania do zabiegu

 1. Klient przed zapisaniem wizyty na usługę ma obowiązek zapoznać się ze wskazaniami i przeciwskazaniami.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu jeśli po przeprowadzeniu wywiadu medycznego okaże się że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Jeśli jesteśmy zmuszeni odmówić wykonania zabiegu to tylko dla Twojego zdrowia.
 3. Zakup usług jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi.
 4. Listę przeciwskazań do zabiegów sprawdź na naszej stronie.
 5. Klient przed wykonaniem zabiegu, wypełniając kartę zdrowia, w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować osobę wykonującą zabieg o wszelkich chorobach, trwającym leczeniu, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, niedawno wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia należy zapytać specjalistę prowadzącego zabieg.
 6. Klienci Salonu ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący na stałe leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług.
 7. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Anatomia Zdrowia nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie używek m.in. alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów w Salonie.
 9. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowaniu się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Salonu Anatomia Zdrowia.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi/zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Dla rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim specjalistą w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

Cena:

 1. Przedstawiona na stronie anatomiazdrowia.pl oferta usług i produktów ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
 2. Ceny zawarte w cenniku, na stronie internetowej lub innych środkach przekazu wykorzystywanych przez Anatomia Zdrowia nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi. Promocje nie obowiązują przy dokonywaniu płatności kartą bądź u partnerów współpracujących z Salonem.
 4. Za usługi świadczone w Anatomii Zdrowia płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, przelewem na konto, voucherem, bonem firm współpracujących z Anatomia Zdrowia. W przypadku płatności przelewem, środki muszą zostać zaksięgowane najpóźniej przeddzień umówionego zabiegu.
 5. O sposobie płatności za pomocą vouchera, bonu firm współpracujących klient zobowiązany jest do poinformowania podczas zapisu wizyty. W przypadku niezastosowania się do powyższego zostanie naliczona pełna kwota za zabieg.
 6. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien poinformować w momencie zapisu o jego posiadaniu oraz okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
 7. Salon zastrzega sobie możliwość organizacji ofert promocyjnych na wykonywanie niektórych zabiegów. Warunki oraz czas trwania oferty określone są w odrębnych regulaminach ofert promocyjnych.
 8. Salon zastrzega sobie możliwość sprzedaży ofert promocyjnych jako voucher z oznaczoną datą ważności do wykorzystania.
 9. Salon zastrzega sobie możliwość sprzedaży voucherów upominkowych z oznaczoną datą ważności do wykorzystania.
 10. Sprzedaż i wykorzystanie vouchera odbywa się wg odrębnego regulaminu. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności traci ważność. Anatomia Zdrowia nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Vouchera.
 11. Oferty promocyjne Salonu nie łączą się z bonami upominkowymi.

Zadatek:

 1. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2 godziny Anatomia Zdrowia pobiera zadatek w wysokości 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Zadatek przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi wyznaczonym terminie. 394. K.C.
 2. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową w salonie lub przelewem na wskazane konto. Czas na wpłatę zadatku to 24 godziny od momentu rezerwacji. W przypadku niepotwierdzenia wpłaty wizyta może zostać odwołana bez informowania klienta. W tytule przelewu prosimy o wpisanie daty i godziny zabiegu oraz nazwiska osoby/osób dla której jest rezerwacja, prosimy również o przesłanie potwierdzenie wykonanego przelewu na adres gabinet@anatomiazdrowia.pl.
 3. Salon może poprosić o wpłatę zadatku w innych przypadkach.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do powyższego Regulaminu.
 5. Anatomia Zdrowia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez salon, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej https://www.anatomiazdrowia.pl. Wszelkie poprzednie wersje tracą ważność.