Anatomia zdrowia

Jak zamówić Voucher

Regulamin zakupu oraz korzystania z Voucherów upominkowych Anatomia Zdrowia.

 1. Warunki ogólne
 2. Anatomia Zdrowia oferuje w sprzedaży vouchery które uprawniają ich posiadaczy do skorzystania z usług w Anatomii Zdrowia warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zakup vouchera stanowi akceptację regulaminu.
 4. Anatomia Zdrowia oferuje następujące rodzaj voucherów:

– w postaci voucherów wartościowych na kwotę każdorazowo określoną na voucherze ustaloną w chwili zakupu przez klienta,

–  na pakiet zabiegów indywidualnie skomponowany w chwili zakupu przez klienta.

 1. Voucher może być realizowany wyłącznie na usługi w salonie Anatomii Zdrowia.
 2. Voucher nie dotyczy zabiegów objętych promocją.
 3. Promocje nie łączą się.
 4. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 5. Voucher jest traktowany jako środek płatniczy.
 6. Voucher nie może zostać zamieniony w Anatomia Zdrowia na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 1. Od momentu przekazania Vouchera nabywcy, salon nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
 2. Anatomia Zdrowia nie wystawia duplikatów Voucherów.
 3. Ważność vouchera ustalana jest indywidualnie, a jego data zapisana jest na voucherze, i wynosi maksymalnie 3 miesiące od daty jego zakupu.
 1. Anatomia Zdrowia zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku , kiedy są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwość co do ich autentyczności. W takim przypadku voucher uznany zostanie przez Anatomia Zdrowia za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania vouchera zastępczego.
 2. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 1. Za Voucher zamówiony przez Internet lub telefonicznie przyjmujemy płatność przelewem z góry. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez kupującego w zamówieniu
 1. Umówienie wizyty
 2. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rejestracji terminu usługi w salonie Anatomii Zdrowia osobiście, bądź pod wskazanym numerem telefonu.
 3. Klient zobligowany jest do poinformowania o fakcie posiadanie Vouchera przy zapisie na wizytę- podanie numeru vouchera podczas rejestracji wizyty.
 4. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności traci ważność. Anatomia Zdrowia nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Vouchera.
 5. Za termin ważności rozumie się termin umówienia wizyty, znaczy że: umówienie wizyty powinno nastąpić w terminie ważności Vouchera.
 6. Odbycie wizyty możliwe jest do 14 dni po terminie ważności, jeśli wizyta została ustalona w terminie jego ważności.
 7. W przypadku niemożliwości odbycia wizyty w terminie ważności Vouchera salon zastrzega sobie prawo ograniczenia godzin wykorzystania.
 8. Jeśli osoba posiadająca voucher nie jest w stanie wykorzystać go w terminie, zobowiązana jest do poinformowania salonu drogą mailową na adres: gabinet@anatomiazdrowia.pl przed upływem jego ważności.
 9. Jeśli Voucher jest kwotowy, w przypadku wybrania tańszego zabiegu nie jest możliwy zwrot różnicy ceny.
 10. Jeśli Voucher wystawiony jest na konkretny zabieg, w przypadku wybrania tańszego zabiegu nie jest możliwy zwrot różnicy.

 

III. Przed wizytą

 1. Salon zastrzega sobie możliwość odmowy przełożenie wizyty w czasie poniżej 24 godzin przed jej rozpoczęciem, lub za pokryciem stawki godzinowej specjalisty wykonującej zabieg – tylko za zgodą salonu, płatność przed zabiegiem!
 2. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem voucher uważa się zrealizowany.
 3. Możliwa jest tylko jedna zmiana terminu odbycia wizyty, w innym przypadku termin drugiej wizyty uważa się za termin nieodwołalny.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu jeśli po przeprowadzeniu wywiadu medycznego okaże się że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. W takim przypadku uważa się voucher za zrealizowany. Jeśli jesteśmy zmuszeni odmówić wykonania zabiegu to tylko dla Twojego zdrowia.
 5. Jeśli przeciwwskazania do wykonania zabiegu nie pozwalają na wykonania innego zabiegu. Nie jest możliwy jego zwrot.
 6. Jeśli masz wątpliwości sprawdź przeciwwskazania do masażu przed wizytą w gabinecie. Szczegółowy wykaz dostępny na stronie http://www.anatomiazdrowia.pl.
 7. Salon zastrzega sobie w możliwość zmiany osoby wykonującej zabieg (w przypadku umawiania wizyt do konkretnej osoby), z przyczyn niezależnych, bez podawania przyczyny oraz informowania o zaistniałym fakcie.
 8. Informacje jak przygotować się do masażu dostępne na stronie anatomiazdrowia.pl.
 9. Wizyta
 1. Voucher traktowany jest jako środek płatniczy. Klient posługujący się voucherem jest zobowiązany do okazania vouchera przed realizacją wizyty.
 2. Klient przedstawia w recepcji oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonej usługi przed wykorzystaniem usługi.
 3. W przypadku nieposiadania voucheru salon może zażądać zapłaty pełnej kwoty zabiegu (depozyt).
 4. W przypadku Vouchera imiennego, korzystać z niego może tylko osoba wskazana. Salon zastrzega sobie prawo do wylegitymowania osoby chcącej skorzystać z usługi
 1. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę, jedynie za zgodą Anatomii Zdrowia i po wcześniejszym poinformowaniu.
 2. Anatomia Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołanie wizyty/ przeniesienia terminu, w wyniku zadziałania siły wyższej.
 3. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wizyty/ przeniesienia terminu Anatomia Zdrowia nie będzie zobligowana do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad wartość posiadanego Voucheru.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Vouchery są wydawane w formie zaproszenia.
 6. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 7. Podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości
 8. Integralną częścią Vouchera jest niniejszy Regulamin, który na życzenie klienta jest udostępniany w recepcji Anatomia Zdrowia, lub dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.anatomiazdrowia.pl
 9. Anatomia Zdrowia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez salon, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej http://www.anatomiazdrowia.pl. Wszelkie poprzednie wersje tracą ważność.