Praca biurowa

Presja wyników, długi czas pracy przed komputerem, na słabo przystosowanym stanowisku, nie spełniającym wyznaczników ergonomii, potęguje występowanie schorzeń. Mimo stale wzrastającej świadomości społeczeństwa wciąż niewielka wiedza, co do sposobów zapobiegania, sposobów relaksacji oraz rozpoznawania pierwszych symptomów przeciążeń powoduje stale wzrastającą liczbę osób uskarżających się na dolegliwości bólowe.

Dzięki wizycie u Nas uzyskasz wiedzę jak zapobiegać dolegliwościom bólowym, z wykorzystaniem prawidłowego postępowania w wielu czynnościach.